Over ons Blog Contact

Level 5: Maximum security

level 5
Wat voor info?
 • Essays, papers en artikels van hoog academisch niveau
 • Inhoud heeft lange houdbaarheidsdatum
 • Vaak nieuwe inzichten en controversiële standpunten
Wie schreef het?
 • Contacteerbare auteur die zich bekend maakt, met goede reputatie
 • Vaak verbonden aan universiteit, overheidsinstelling, onderzoekscentrum, NGO, grotere bekende organisatie met…
Open forum?
 • Ruimte voor reactie en discussie
Bronnen
 • Meerdere direct controleerbare bronnen zoals links
 • Vermelding datum publicatie en eventuele updates
Taalgebruik
 • Correct taalgebruik, geen spelfouten, heldere gedachtengang

Level 4: Veilig gevoel

level 4
Wat voor info?
 • Analyse- en duidingsstukken van journalisten en kenners
 • Vaak verbonden aan erkend medium zoals kranten, televisie, uitgever
 • Sterk onderbouwde Wiki-artikels die met de tijd hun waarde hebben bewezen
 • Langere houdbaarheidsdatum
 • Meer kans op nieuwe inzichten of controversiële standpunten
Wie schreef het?
 • Contacteerbare auteur die zich bekend maakt
Open forum?
 • Mogelijk hoge waardering door grote kritische massa
 • Ruimte voor reactie en discussie
Bronnen
 • Meerdere, direct controleerbare bronnen zoals links
Taalgebruik
 • Correct taalgebruik, geen spelfouten, helder geschreven

Level 3: Houdbaarheidsdatum: zie deksel

level 3
Wat voor info?
 • Dagelijkse berichtgeving zoals krantenartikels en posts op grotere blogs
 • Dagelijkse opiniestukken
 • Minder kans op nieuwe inzichten of controversiële standpunten: vooral feiten
 • Minder lange houdbaarheidsdatum, wel vaker met latere updates
Wie schreef het?
 • Erkende specialisten en journalisten met een goede reputatie
 • Zichtbare, contacteerbare auteur
Open forum?
 • Ruimte voor reactie en discussie
Bronnen
 • Meerdere bronnen, maar vaak niet direct controleerbaar via links
Taalgebruik
 • Meestal correct taalgebruik, geen spelfouten, helder geschreven

Level 2: Checken en dubbel checken

level 2
Wat voor info?
 • Nieuws en meningen op kleinere nieuwssites en blogs
 • Inhoud snel vervallen, vaak zonder latere updates
Wie schreef het?
 • Contacteerbare auteur, mogelijk anoniem of met alias
 • Niet meteen specialist in een bepaald gebied
Open forum?
 • Meestal reactie mogelijk
Bronnen
 • Geen bronnen vermeld, of één bron vermeld die niet meteen te controleren is
Taalgebruik
 • Eerder onverzorgde taal en onduidelijke gedachtengangen, spelfouten

Level 1: Leuk om te lezen, meer niet

level 1
Wat voor info?
 • Ongefundeerde, oncontroleerbare berichten en meningen
 • Korte houdbaarheidsdatum
Wie schreef het?
 • Niet contacteerbare auteurs, die zich niet bekend maken
Open forum?
 • Geen ruimte voor reactie en discussie
Bronnen
 • Niet vermeld
Taalgebruik
 • Slordig geschreven, veel taal- en spelfouten

Onzin-alarm!

Wanneer gaat onze bullsh*t detector in het rood? Al onze berichten krijgen een cijfer van 1 tot 5: van leuk om te lezen onzin (1) tot maximum security info (5).